Filozofická Fakulta

Studijní sdělení

Termíny závěrečných zkoušek na Ústavu etnologie
6.9.2016 obhajoba BP a DP

7.9.2016 ústní část - BZK a SZZK 

BZK...

TERMÍNY BZK A SZZK NA ÚSTAVU ETNOLOGIE

Termíny závěrečných zkoušek na Ústavu etnologie
6.9.2016 obhajoba BP a DP

7.9.2016 ústní část - BZK a SZZK 

BZK 6.9.2016 

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

do 14. 7. 2016 

Konečný termín pro zadání práce do SIS a odevzdání práce v tištěné podobě

TERMÍNY BZK A SZZK PRO KULTUROLOGII

Termíny závěrečných zkoušek oboru kulturologie
5. 9. 2016 - BZK a SZZK 

BZK 6.9.2016

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

do 14. 7. 2016 

Konečný termín pro zadání práce do SIS a odevzdání práce v tištěné podobě

do 15. 8. 2016 

Aktuality

Milé studentky, milí studenti,...

02. Červen 2016