Filozofická Fakulta

Nominace kandidátů na vedoucího základní součásti

V souladu s Opatřením děkana číslo 16/2006 – zásadami pro nominaci, jmenování a funkční období vedoucích základních součástí Filozofické fakulty UK proběhne nominace kandidátů na funkci ředitele Ústavu etnologie FF UK v pondělí 17. července 2017 ve 13.00.

BZK a SZZK 30. 5. 2017

Termíny závěrečných zkoušek na Ústavu etnologie
30. 5. 2017 obhajoba BP a DP

i ústní část - BZK a SZZK

 

BZK 30. 5. 2017 

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

do 17. 4. 2017

Konečný termín pro zadání práce do SIS a odevzdání práce v tištěné podobě

do 9. 5. 2017

Odborná exkurze do Beskyd 24. - 25. 5. 2017

Nová exkurze Ústavu etnologie - informace viz níže v příloze.

Aktuality

Termíny ZK z "Antropologie" pro etnology, vietnamisty a indonesistiku u doc. PhDr. Václava...

23. Květen 2017

24. a 25.5.2017 je z důvodu EXKURZE uzavřený sekretriát Ústavu etnologie a odpadají konzultační...

23. Květen 2017

V pondělí 22. 5. 2017 odpadají konzultační hodiny dr....
16. Květen 2017