Filozofická Fakulta

Evaluace ZS 2016/2017

 

Hodnotit kurzy zimního semestru je možné zde:

Zásady pro zadávání bakalářských a diplomových prací na ÚE FF UK

Nové zásady pro zadávání absolventských prací na Ústavu etnologie FF UK vstupují v platnost dne 10. 1. 2017; slouží i jako "příklad dobré praxe" a návod i pro ty práce, které jsou již zadané a rozpracované.

Zásady naleznete v příloze ve formátu .pdf.

Případné dotazy směřujte prosím na dr. Janečka.