Filozofická Fakulta

Technická zařízení pro studentské výzkumy

Přispěvatel: 
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Pro potřeby studentů vykonávajících své terénní výzkumy v rámci bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně studia byly z prostředků projektu Vnitřní soutěže FF UK pro rozvojové programy na rok 2014 dr. Janečka zakoupeny:

1) 3x nahrávací zařízení ZOOM H1 V2 (kapesní rekordér - diktafon) společně s 3x SD kartou 4 GB

2) 1x notebook LENOVO IdeaPad Flex 2 14

Výše uvedená technická zařízení si může bezúplatně zapůjčit jakýkoli student oboru Etnologie po předložení indexu a podpisu dokladu o zápůjčce.

Standardní doba zápůjčky je 2 měsíce.

Kontakt: PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

             petr.janecek@ff.cuni.cz

Aktuality

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. Leden 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. Leden 2018