Filozofická Fakulta

Internetové zdroje k terénní dokumentaci folkloru

Přispěvatel: 
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Volně dostupná antologie metodických textů sloužících jako doprovodný pomocný materiál k terénní dokumentaci folkloru naleznete v příloze ve formátu .pdf:

1) Folklife and Fieldwork. An Introduction to Field Techniques.

(Peter Bartis. Washington: Library of Congress, 2002).

Volně dostupná publikace American Folklife Center soustřeďující se především na problematiku technik terénní dokumentace folkloru.

2) Living Folklore. An Introduction to the Study of People and Their Traditions.

(Martha C. Sims - Martine Stephens. Logan: Utah State University Press, 2005).

Úvodní kapitola metodologické příručky pro studenty folkloristiky; plná verze příručky je v tištěné podobě dostupná v knihovně ÚE FF UK.

3) Vybrané právní otázky etnologického výzkumu.

(Radim Polčák - Jaromír Šavelka - Michal Koščík -Matěj Myška. Edice Etnologické příručky 3. Brno: Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013).

Tato a další metodické příručky primárně určené pro studenty etnologie jsou dostupné na: http://www.phil.muni.cz/wuee/home/prirucky-pro-studenty

4) Metodická příručka ke sběru folkloru. Metodický materiál s návodem ke sběru folkloru 20. století pomocí rozhovorů s pamětníky.

(Jan Pohunek - Adam Votruba - Petr Janeček. Praha: Národní muzeum, 2014).

5) Folklor 20. století. Doprovodný výukový materiál vysvětlující základní žánry folkloru 20. století.

(Jan Pohunek - Adam Votruba - Petr Janeček. Praha: Národní muzeum, 2014).

6) Antologie folkloru 20. století. Doprovodný výukový materiál k dějinám 20. století.

(Jan Pohunek - Adam Votruba - Petr Janeček. Praha: Národní muzeum, 2014).

Texty 4, 5 a 6 jsou převzaty z internetových stránek edukačního projektu Národního muzea Dotkni se 20. století! dostupných na:

http://www.dvacatestoleti.eu/antologie-zvuku-a-folkloru/

http://www.dvacatestoleti.eu/antologie-lidove-slovesnosti/

7) On Factors Affecting Folkloristic Fieldwork: On the Example of Estonians in Siberia.

(Anu Korb. Folklore. Electronic Journal of Folklore 27/2004)

Příkladová studie seznamující na praktickém příkladě problematiku folkloristického terénního výzkumu. Převzato z internetových stránek časopisu Folklore. Electronic Journal of Folklore dostupných na: http://www.folklore.ee/folklore/

8) Hodnota a hodnověrnost terénního výzkumu lidové prózy.

(Dagmar Klímová-Rychnová. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV - Oborové středisko vědeckých informací)

Historicky zajímavá dobová studie prezentující výrazné nároky na metody a techniky terénního výzkumu.

 

 

Testovací pole obrazků: 
Přední česká folkloristka Dagmar Klímovápři terénní dokumentaci folkloru.

Aktuality

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. Leden 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. Leden 2018