Filozofická Fakulta

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Bakalářský studijní obor

Okruh historie a zeměpisu

Atlas světa (se zvláštním zaměřením na geografii obyvatelstva). 

Dějiny evropské civilizace I. a II. Praha: 1995. 

Dějiny Evropy. Praha: 1995. 

Dějiny evropské civilizace I. a II. Praha: 1995.

V. Hubinger, F. Honzák, J. Polišenský, Národy celého světa. Praha: 1985.

O. Kašpar, Stručný přehled dějin a kultury českých zemí a Slovenska. Pardubice: 1997.

O. a Z. Kašparovi, Stručné dějiny českých zemích a Slovenska. Praha: 1993.

J. a J. Kuklíkovi, Dějiny 20. století. Praha: 1995.

J. Marek (ed.), České a československé dějiny I., II. Praha: 1991.

J. Petráň, (ed.), Dějiny hmotné kultury I/1, 1/2, a II. Praha: 1985, 1995.

L. Šatava, Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. Praha: 1994.

Okruh etnologie

M. Augé, Antropologie současných světů. Praha: 1999.

R. Benedict, Kulturní vzorce. Praha: 1999.

S. Brouček a kol., Mýtus českého národa, aneb NVČ. Praha: 1996.

I. Budil, Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: 1999.

J. Copans, Základy antropologie a etnologie. Praha: 2001.

M. Eliade, Posvátné a profánní. Praha: 1994.

M. Eliade, Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha: 1997.

J. A. Frazer, Zlatá ratolest. Praha: 1977.

A. Gellner, Národy a nacionalismus. Praha: 1993.

A. van Gennep, Přechodové rituály. Praha: 1996.

M. Hroch (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: 2003.

M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody. Praha: 2009.

V. Krupa, J. Genzor, Jazyky sveta v priestore a čase. Bratislava: 1996.

C. Lévi-Strauss, Smutné tropy, Praha 1996.

C. Lévi-Strauss, Myšlení přírodních národů. Praha: 1971.

C. Lévi-Strauss, Totemizmus. Bratislava: 1996

C. Lévi-Strauss, Strukturální antropologie, Praha: 2004.

L. Lévy-Bruhl, Myšlení primitivního člověka. Praha: 1999.

J. Pargač (ed.), Kulturní symboly a etnické vědomí. Praha: 1995.

J. Pargač – F. Vrhel, Střední Asie a Kazachstán: Historie, etnicita, jazyky. Praha: 2009.

J. Pokorný, Lingvistická antropologie: Jazyk, mysl a kultura. Praha: 2010.

K. Pomian, Evropa a její národy. Praha: 2001.

L. Pospíšil, Etnologie práva. Praha: 1998.

J. Skupnik, Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě. Praha: 2010.

Z. Salzmann, Jazyk, kultura a společnost. Praha: 1997.

L. Šatava, Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace. Praha: 2001.

M. Tomandl (ed.), Compendium Ethnologicum. Praha 2006.

M. Tomandl (ed.), Etnologie a kuriozity. Praha: 2006.

Č. Zíbrt, Seznam pověstí a zvyklostí VIII. věku. Praha: 1995.

Také se předpokládá se, že zájemce o studium etnologie bude mít základní přehled o významných oborových periodických publikacích: Studia Ethnologica Pragensia, Studia Ethnologica, Český lid: etnologický časopis, Ibero-Americana Pragensia, Národopisné aktuality, Národopisný věstník, Nový Orient, Umění a řemesla ad.

Magisterský studijní obor

Okruh historie a zeměpisu

Atlas světa (se zvláštním zaměřením na geografii obyvatelstva).

Dějiny evropské civilizace I. a II. Praha: 1995.

Dějiny Evropy. Praha: 1995.

Dějiny evropské civilizace I. a II. Praha: 1995.

V. Hubinger, F. Honzák, J. Polišenský, Národy celého světa. Praha: 1985.

O. Kašpar, Stručný přehled dějin a kultury českých zemí a Slovenska. Pardubice: 1997.

O. a Z. Kašparovi, Stručné dějiny českých zemích a Slovenska. Praha: 1993.

J. a J. Kuklíkovi, Dějiny 20. století. Praha: 1995.

J. Marek (ed.), České a československé dějiny I., II. Praha: 1991.

J. Petráň, (ed.), Dějiny hmotné kultury I/1, 1/2, a II. Praha: 1985, 1995.

L. Šatava, Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. Praha: 1994.

Okruh etnologie

M. Augé, Antropologie současných světů. Praha: 1999.

R. Benedict, Kulturní vzorce. Praha: 1999.

S. Brouček a kol., Mýtus českého národa, aneb NVČ. Praha: 1996.

I. Budil, Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: 1999.

J. Copans, Základy antropologie a etnologie. Praha: 2001.

M. Eliade, Posvátné a profánní. Praha: 1994.

M. Eliade, Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha: 1997.

J. A. Frazer, Zlatá ratolest. Praha: 1977.

A. Gellner, Národy a nacionalismus. Praha: 1993.

A. van Gennep, Přechodové rituály. Praha: 1996.

M. Hroch (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: 2003.

M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody. Praha: 2009.

V. Krupa, J. Genzor, Jazyky sveta v priestore a čase. Bratislava: 1996.

C. Lévi-Strauss, Smutné tropy, Praha 1996.

C. Lévi-Strauss, Myšlení přírodních národů. Praha: 1971.

C. Lévi-Strauss, Totemizmus. Bratislava: 1996

C. Lévi-Strauss, Strukturální antropologie, Praha: 2004.

L. Lévy-Bruhl, Myšlení primitivního člověka. Praha: 1999.

J. Pargač (ed.), Kulturní symboly a etnické vědomí. Praha: 1995.

J. Pargač – F. Vrhel, Střední Asie a Kazachstán: Historie, etnicita, jazyky. Praha: 2009.

J. Pokorný, Lingvistická antropologie: Jazyk, mysl a kultura. Praha: 2010.

K. Pomian, Evropa a její národy. Praha: 2001.

L. Pospíšil, Etnologie práva. Praha: 1998.

J. Skupnik, Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v kulturně antropologické perspektivě. Praha: 2010.

Z. Salzmann, Jazyk, kultura a společnost. Praha: 1997.

L. Šatava, Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace. Praha: 2001.

M. Tomandl (ed.), Compendium Ethnologicum. Praha 2006.

M. Tomandl (ed.), Etnologie a kuriozity. Praha: 2006.

Č. Zíbrt, Seznam pověstí a zvyklostí VIII. věku. Praha: 1995.

Také se předpokládá se, že zájemce o studium etnologie bude mít základní přehled o významných oborových periodických publikacích: Studia Ethnologica Pragensia, Studia Ethnologica, Český lid: etnologický časopis, Ibero-Americana Pragensia, Národopisné aktuality, Národopisný věstník, Nový Orient, Umění a řemesla ad.

Aktuality

There are not any news