Filozofická Fakulta

Knihovna

KNIHOVNA Ústavu etnologie

 

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
v týdnu od 22. - 26. 1.
Milí kolegové, příští týden bude knihovna z důvodu dovolené ve středu a v pátek uzavřena. V pondělí, úterý a ve čtvrtek platí běžná otevírací doba.
Kamila Remišová

 

Provozní doba: 

Pondělí:                      900 - 1500

Úterý:                        900 - 1200

Středa:                       900 - 1300

Čtvrtek:                     900 - 1500

Pátek:                        900 - 1200

 

Ústav hudební vědy předplácí e-časopis Ethnomusicology, který je přístupný pro celou FF.

Je přístupný přes i přes online katalog, tak ho neváhejte využít!

Vaše knihovna

 

Knihovnice   

PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D.

kamila.remisova@ff.cuni.cz

tel: 221 619 624

Odborný konzultant

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

petr.janecek@ff.cuni.cz

 

V případě, že potřebujete navštívit knihovnu mimo výpůjční hodiny, volejte 221 619 624 nebo nás kontaktujte e-mailem. Pokusíme se Vám vyjít vstříc.

V případě naší nepřítomnosti vracejte prosím knihy do biblioboxu ve 3. patře v Celetné, hned u výtahu. Děkujeme.

Umístění 

Ústav etnologie FF UK, Celetná 20, 116 42  Praha 1, tel.: 221 619 624.

Knihovnu najdete ve 2. patře, v místnosti 232, v prostorách ÚETN FF UK.

Oborová specializace 

Náš fond pokrývá témata české, slovenské, evropské a mimoevropské etnografie/etnologie, folkloristiky, historické antropologie, etnomuzikologie, kulturní a sociální antropologie a po převzetí kompletního knihovního fondu Centra genderových studií FF UK  i oblast genderových studií.

Okruh působnosti 

Knihovna je primárně určena pro studenty a pedagogy Ústavu etnologie a dalších pracovišť FF UK Praha, využívat ji však samozřejmě mohou i studenti a zaměstnanci jiných pracovišť UK Praha a odborná i laická veřejnost 

Typy uložených dokumentů 

Knihy, oborové časopisy, závěrečné (bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační) práce posluchačů Ústavu etnologie FF UK Praha, mapy, CD, DVD, VHS a gramodesky.

Charakteristika knihovního fondu 

Fond knihovny etnologie prochází od dubna 2013 kompletní revizí. Byl změněn systém signatur a knihy jsou dnes rozděleny podle tématických okruhů: 

A:         Slovníky, příručky, encyklopedie (prezenční výpůjčky)

AA:       Bibliografie (prezenční výpůjčky)

B:         Obecná etnologie (absenční výpůjčky)

C:         Historická etnologie a muzeologie (absenční výpůjčky)

D:         Hudba, etnomuzikologie (absenční výpůjčky)

E:         Etnika, etnicita, nacionalismus (absenční výpůjčky)

F:         Folkloristika, Cestopisy (absenční výpůjčky)

G:         Duchovní a materiální kultura: České, moravské a slovenské regiony (absenční

            výpůjčky)

H:         Duchovní a materiální kultura:  Evropa (absenční výpůjčky)

I:          Duchovní a materiální kultura:  Mimoevropské regiony (absenční výpůjčky)

J:          Religionistika, magie a mytologie (absenční výpůjčky)

M:         Mapy, atlasy, obrazové dokumenty (prezenční výpůjčky)

N:         Fond Pražské německé univerzity - NA OBJEDNÁVKU (externí depozitář)

P:         Příruční knihovna nejpoužívanější tituly, povinná literatura (prezenční výpůjčky)

R:         Religionistika - tzv. Pertoldova knihovna NA OBJEDNÁVKU (externí depozitář)

X:         CD, DVD, VHS (specifické výpůjčky na jeden týden)

Y:         Bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce (prezenční výpůjčky)

W:        Women´s studies, gender, ženská problematika (absenční výpůjčky)

Z:         Časopisy (prezenční výpůjčky)

 

Část nezkatalogizovaného fondu (zejména Fond Pražské německé univerzity a Pertoldova knihovna) byl v minulých dvou letech součástí projektu retrokonverze a je postupně zpracováván v systému Aleph.

Knižní fond je průběžně doplňován o četné nové publikace získané darem, výměnou s jinými institucemi nebo zakoupené z rozpočtu knihovny. V současné době knihovna zpracovává rozsáhlý dar (cca 800 jednotek) převážně folkloristických publikací z pozůstalosti Dr. Jaromíra Jecha, který je unikátní svým rozsahem a tematickým zaměřením.

V minulých letech bylo obnoveno několik smluv o výměně publikací a podepsány nové, které se zatím týkají zejména časopisů: díky smlouvám o výměně ušetříme peníze na nákup nových publikací. S některými institucemi byla zahájena i výměna knih (Náprstkovo muzeum, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Národní institut lidové kultury, apod.

Ve fondu knihovny se rovněž nachází celkem 196 gramodesek, které postupně převádíme do formátu MP3, aby byly lépe využitelné. Gramodesky jsou k zapůjčení na 1 týden formou specifické výpůjčky.Jejich seznam naleznete v příloze.

V příloze můžete nahlédnout i do nového místního seznamu Knihovny etnologie. Ten se od online katalogu liší tím, že obsahuje i dosud nezkatalogizované jednotky, které jsou v seznamu podbarveny zeleně, a interní kopie, které jsou podbarveny růžově. Oba typy jednotek je možné na požádádní zapůjčit.

Oborová periodika 

Knihovna nabízí k prezenčnímu studiu více než 150 titulů domácí i zahraniční provenience. Některé z nich jsou umístěny v externím depozitáři, čekací lhůta na vyřízení požadavku se pohybuje kolem jednoho týdne. 

Poskytované služby 

  • prezenční a absenční půjčování knih a dalších dokumentů
  • informační a bibliografický servis
  • meziknihovní výpůjční služba 
  • jsme zapojeni do projektu "Ptejte se knihovny"
  • knihy z naší knihovny je možné si objednat prostřednictvím on-line rezervace

 

Katalogy a databáze

 Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody) 

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

Digitální univerzitní repozitář - obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib - paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra - elektronický portál studijních materiálů FF UK

 

Výpůjční řád FF UK

Nový výpůjční a knihovní řád Knihovny FF UK a rozhovor vysvětlující příčiny této změny naleznete na odkazech níže:

http://www.ff.cuni.cz/knihovna/vypujcni-rad/

http://www.ff.cuni.cz/2016/12/knihovna-ff-uk-novy-rok-prinese-novy-vypujcni-rad-na-knihy-vracene-lednu-je-vyhlasena-amnestie/

 

Důležité odkazy

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR

 

Aktuální zkušební přístupy e-zdrojů a Citace PRO

http://pez.cuni.cz/freetrials.php

citace.com/Navody/CitacePRO

citace.com/Navody/Word

PřílohaVelikost
Katalog_publikaci_FF_2014_web.pdf5.86 MB
mistni_seznam_28.04.2015.xlsx2.89 MB
gramofonove_desky.xls83 KB

Aktuality

There are not any news