Filozofická Fakulta

Publikační činnost

Hlavní publikační platformu Ústavu etnologie představuje odborné recenzované periodikum Studia Ethnologica Pragensia, vydávané dvakrát ročně.

 

Publikační činnost: 

HEJZLAROVÁ, T. Umění a řemeslo Střední Asie. Textil a šperk. Praha: FF UK, 2014.

HEJZLAROVÁ, T., POSPÍŠILOVÁ, D. Czech Travellers and Collectors in Central Asia. Collections of the National Museum - Náprstek Museum, Prague. Prague, 2012.

JANEČEK, P. (ed.) Folklor atomového věku. Praha, 2011.

PARGAČ, J., VRHEL, F., Střední Asie a Kazachstán: historie, etnicita, jazyky. Praha, 2009.

SKUPNIK, J., Antropologie příbuzenství. Praha, 2010.

ŠATAVA, L., Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace. Praha, 2009.

 

Plánované monografie:

JANEČEK, P.: Mytologie globalizovaného světa. Fenomén současných pověstí a fám v soudobé společnosti.

KORECKÁ, Z.: Kulturní identita mexických indiánů Tarahumarů.

PARGAČ, J.: Etnické a etnokonfesionální aspekty Střední Asie a Kazachstánu: etnická a územní delimitace 1924-1936.

ŠATAVA, L.: Případová studie: Lužice jako klíč k podobám a proměnám etnicity.

 

 

Studia Ethnologica Pragensia 2/2014

RIV 2012

PřílohaVelikost
RIV 2012.doc25.5 KB
SEP 2014-2 (česká verze).doc130.5 KB
SEP 2014-2 (english version).doc131.5 KB