Filozofická Fakulta

Profilové projekty

 

První skupina profilových projektů se vztahuje k otázce identit v hispanoamerické kultuře a česko-americkým kulturním vztahům, zejména k identifikaci bohemik v latinsko-amerických archívech a muzeích. (Etnolingvistické prameny k Severozápadní oblasti Mexika bohemikálního původu, Bohemika ve španělských a mexických historických fondech, Kulturní identita mexických indiánů Tarahumarů).

Do příbuzné tematické skupiny je možno zařadit realizované projekty k etnickým a etno-náboženským otázkám středoasijského regionu (Transformace pastevecké společnosti ve Střední Asii, Náboženské a světské proudy v emancipačním hnutí národů Střední Asie).

Další aktuální projekt se zabývá studiem vztahů mezi prozaickým folklorem a populární kulturou. Ústav aktuálně spolupracuje na řešení fakultního VVZ „Literární brak: "triviální" a "pokleslé" žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury", který je součástí celouniverzitního projektu PRVOUK 09 „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“.