Filozofická Fakulta

Hlavní oblasti výzkumu

Výzkumná činnost Ústavu etnologie se orientuje převážně na etnokulturní problematiku českých zemí, Evropy a vybraných regionů světa. Sjednocujících pojmem, který zastřešuje rozmanitá témata orientace, je pojem oboru imanentní – etnicita. Studium etnicity je opřeno jednak o konceptuální rozbory se stálým zřetelem k výsledkům i zájmům sousedních věd, tedy historie, sociologie i politologie, jednak je toto generalizující zkoumání nenásilně doplňováno empirickými analýzami, jejichž rozvinutí je posláním druhé perspektivy, totiž terénním výzkumem založeného případového studia. Vedle konceptu etnicity se výzkumná činnost Ústavu opírá o další trojici pojmů s tímto oborem tradičně spojovaných - antropologicky chápaného pojmu kultura, pojmu tradice chápaného jako dynamický proces konstruující kulturní realitu, a v neposlední řadě moderně chápaný pojem lidové kultury.

Z mimoevropských kulturních areálů je výzkum již tradičně orientován především na hispanistiku a amerikanistiku, také na vybrané otázky Afriky a Střední Asie.  

Z oblasti Evropy a českých zemí je dominantním tématem výzkumu problematika etnických menšin a jejich jazykové revitalizace, dále pak studium tradiční lidové materiální kultury.

V oblasti folkloristiky je výzkum tradičně zaměřen především na vztahy prozaického folkloru a literatury a analýzy sociálního a kulturního kontextu folklorních textů, v posledních letech zejména na současnou situaci v euroamerickém prostoru.