Filozofická Fakulta

CEEPUS

CEEPUS

(Central European Exchange Programme for University Studies)

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na spolupráci v rámci sítí univerzit. Zaměřuje se na specifika středoevropského regionu a přispívá k evropské integraci. Dohodu CEEPUS doposud signovaly: Albánie, Bosna Herzegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Priština-Kosovo. Stipendijní program je určen pro pregraduální studenty (absolventů druhého semestru studia), postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Na programu lze participovat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako freemover). Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

Ústav etnologie patří k zakládajícím subjektům „etnologické“ sítě CEEPUS a od roku 1996 se aktivně podílí jeho naplňování. V současnosti se účastní práce sítě Ro / 130 Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the University Education, která legitimuje kooperaci etnologických pracovišť působících na univerzitách: v Blagoevgradu, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Grazu, Koperu, Krakově, Lublani, Nitře, Pardubicích, Skopji, Sofii, Szegedu, Škodře, Varšavě, Vídni a Zagrebu. Aktuální informace o aktivitách CEEPUS jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách Domu zahraničních služeb MŠMT (www.dzs.cz); kontaktní osobou CEEPUS na Ústavu etnologie FF UK je PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

Kontakt ÚE: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D., e-mail: barbora.putova@ff.cuni.cz