Filozofická Fakulta

Erasmus

ERASMUS/SOCRATES
Ústav etnologie rozvíjí činnost v rámci ERASMUS/SOCRATES, zaměřený na pedagogickou i studentskou výměnu již od roku 2003. V současné době je aktuální spolupráce s těmito universitami:

University of Ljubljana /Univerzita v Ljubljani/ na  www.ff.uni-lj.si naleznete kontaktní osobu Department of Ethnology and Cultural Anthropology / Katedru etnologie a kulturní antropologie - Oddelek za etnologijo in kuturno antropologijo/; informace o ljubljanské etnologii, katedře a studijních předmětech naleznete na  http://etnologija.etnoinfolab.org/sl , kontaktní osobou je dr. Sarah Lunaček sarah.lunacek@ff.uni-lj.si. Dohoda je uzavřená od ZS 2013/14 do ak. roku 2015/16, pro tři studenty na dva semestry – 10 měsíců.

University of Wroclaw (Uniwersytet Wroclawski) na  www.uni.wroc.pl naleznete kontaktní osobu programu, Department od Ethnology and Cultural Anthropology (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej); informace o wroclawské etnologii, katedře a o studijních předmětech naleznete na www.etnologie.uni.wroc.pl/, kontaktní osobou je dr. Monika Baer, kontakt monikabaer@hotmail.com. Dohoda je uzavřená do roku 2013 pro studijní pobyt  jednoho studenta na jeden semestr.
  
Nicolaus Copernicus University (Uniwersytet Mikolaja Kopernika) v Toruni na www.umk.pl, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Department of Ethnology, informace o katedře, toruňské etnologii a o studijních předmětech naleznete na www.etnologia.umk.pl/, kontaktní osobou je dr. Wojciech Olszewski. Dohoda je uzavřená do roku 2013 pro dva studenty, předpokládá se každý na jeden semestr.
  
Uniwersytet Szczeciń (University of Szczecin), Katedra etnologii i antropologii kulturowej (Department of Ethnology and Cultural Anthropology) informace o katedře, szczecinské etnologii a o studijních předmětech naleznete na http://www.us.szc.pl/main.php/etnologia/. Kontaktní osobou je dr. Nathalia Maksymowicz-Maciata etnologia@univ.szczecin.pl. Dohoda je uzavřená do roku 2013, předpokládají se dva studenti, každý na jeden semestr.

 

Uniwersytet Slaski (University of Silesia) v Katowicích, Katedra etnologii i antropologii kulturowej (Department of Ethnology and Cultural Anthropology) sdílí v Cieszyně, www.us.edu.pl. KOntaktní osobou pro studenty etnologie je dr. Maciej Kurcz kurczm@poczta.onet.pl. Dohoda je uzavřená do ak. roku 2014/15, předpokládají se dva studenti na jeden semestr.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (University of SS Cyrila and Methodius in Trnava), Katedra etnologie a světových studií (Department of Ethnology and World Studies), kontaktní osobou je dr. Radoslav Hlúšek, radohlusek@hotmail.com. Dohoda je uzavřená do ak. roku 2014/15, předpokládají se 2 studenti na 1 semestr.

 Uchazeči o zahraniční stáž v rámci programu Erasmus/Socrates procházejí výběrovým řízením, které je vyhlašováno jeden semestr před plánovaným výjezdem. Přesné termíny jsou aktualizovány v každém semestru. Rozhodnutí o výjezdech prvního kola výběrového řízení je v kompetenci ÚE. Součástí výběrového řízení je podání elektronické přihlášky a její papírové formy, spolu se stručným průběhem studia a studijního plánu na ÚE FF UK. Veškeré formální informace, nutné formuláře, výběr a zapisování předmětů a atestací naleznete na http://www.ff.cuni.cz/FF-272.html a na www.cuni.cz/UK-39.html. Lze podtrhnout, že je !!!nutné!!! dodržet všechny formality spojené s výjezdem, včetně případného podání zvláštních formulářů požadovaných přijímající stranou.