Filozofická Fakulta

Obecné info k výjezdům

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve informace zveřejněné na internetu pod jednotlivými typy stipendií a také sekci často kladených dotazů.Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Další obecné informace týkající se možností zahraničních výjezdů, jazykových kurzů, odborných stáží, atd. najdete např. v informační brožuře Studium v zahraničí, Informačního centra pro mládež a Eurodesku.

Program ERASMUS/SOCRATES

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:Studenti

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. 

Kontaktní osoba na ÚE je Mgr. Zuzana Korecká: zuzana.korecka@ff.cuni.cz

Více informací sekce Erasmus na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.

Program CEEPUS

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy: Dohodu o spolupráci podepsaly: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a spolupracuje také Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států.

Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraničních služeb.

Kontaktní osoba na ÚE je PhDr. Miloš Tomandl  ÚE, milos.tomandl@ff.cuni.cz

 

Možnosti dalších stipendijních pobytů v zahraničí

Zájemci o studium v zahraničí naleznou příslušné informace také na webové stránce Zahraničního oddělení FF UK http://www.ff.cuni.cz/FF-59.html. A na stránkách UK jako MEZIUNIVERSITNÍ DOHODY www.cuni.cz/UK-1608.html a MEZIVLÁDNÍ DOHODY www.cuni.cz/UK-242.html.

Další stipendia student nalezne na webových stránkách Domu Zahraničních služeb - aktuální přehled zahraničních stipendií naleznete na www.dzs.cz