Filozofická Fakulta

Studium

Ústav etnologie zajišťuje výuku pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium.

Elektronického přihlašování ke státnicím ze strany studentů

Elektronické přihlašování v SIS je nyní povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:

1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.

2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních 

povinností před státní závěrečnou zkouškou.

3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán (viz plany.ff.cuni.cz) a budou na Studijní oddělení odevzdávat index ke kontrole plnění svého studijního plánu později než 22. 4. 2013 

Podrobnosti o přihlašování ke stání zkoušce lze dohledat zde http://www.ff.cuni.cz/FF-9435.html 

Aktuality

Ústav etnologie si Vás dovoluje pozvat na přednášku Bohdan Holomíček: Fotografie...

30. Říjen 2017

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Etnograf - Dokumentátor...

27. Říjen 2017

Studentka doktorského studia na Ústavu etnologie FF UK Mgr. Alena Lochmannová se umístila na...

21. Říjen 2017