Filozofická Fakulta

Studium

Ústav etnologie zajišťuje výuku pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium.

Elektronického přihlašování ke státnicím ze strany studentů

Elektronické přihlašování v SIS je nyní povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:

1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.

2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních 

povinností před státní závěrečnou zkouškou.

3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán (viz plany.ff.cuni.cz) a budou na Studijní oddělení odevzdávat index ke kontrole plnění svého studijního plánu později než 22. 4. 2013 

Podrobnosti o přihlašování ke stání zkoušce lze dohledat zde http://www.ff.cuni.cz/FF-9435.html 

Aktuality

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. Leden 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. Leden 2018