Filozofická Fakulta

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D.

Barbora Půtová je česká kulturní antropoložka a historička umění. Zabývá se problematikou dějin kultury, umělecké tvorby a kulturního dědictví. Mezi další oblasti jejího odborného zájmu patří historická antropologie, pravěká archeologie a antropologie umění. Je autorkou desítek článků a odborných studií i několika odborných monografií, k nimž patří Pravěké umění (spoluautoři Jean Clottes a Václav Soukup, 2011), Félicien Rops (2013), Kristkova podyjská glyptotéka (spoluautorka Iveta K. Pavlovičová, 2013) nebo The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind (spolueditor Václav Soukup, 2015). V umělecké monografii Félicien Rops předkládá první komplexní obraz života a díla jednoho z předních představitelů dekadence a symbolismu, zatímco v knize Kristkova podyjská glyptotéka přibližuje život a dílo současného českého umělce Lubo Kristka. Výsledky svých terénních výzkumů paleolitického umění, které realizovala v lokalitách na území Francie a Portugalska, publikovala v knize Skalní umění (2015). Ve vědecké monografii Umění a kultura království Benin (2016, spoluautoři Joseph Nevadomsky a Václav Soukup) se zaměřila na analýzu a interpretaci dějin, umění a kultury stejnojmenného afrického království. V současné době provádí výzkum afrického skalního umění, konkrétně v oblasti Vysokého Atlasu na území Maroka.

E-mail: barbora.putova@ff.cuni.cz

Kancelář: 318

PřílohaVelikost
publikacni_a_odborna_cinnost.pdf117.15 KB