Filozofická Fakulta

Druhy studia

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání. Využívají soudobé poznatky a metody; obsahují rovněž vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je 3 roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.)

  • jednooborové studium - platné pro studenty zapsané do akademického roku 2010/2011. Akreditace platné do: 1.3.2011.
  • dvouoborové studium - platné pro studenty zapsané do akademického roku 2010/2011. Akreditace platné do: 31.7.2012.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

...

MAGISTERSKÉ STUDIUM

...

DOKTORSKÉ STUDIUM

...

Aktuality

There are not any news