Filozofická Fakulta

Semináře Ústavu etnologie

Semináře Ústavu etnologie

Seminář obecné a mimoevropské etnologie

 

Vedoucí

Doc. PhDr. František Vrhel, CSc.

frantisek.vrhel@ff.cuni.cz

Seminář české a evropské etnologie


Vedoucí

Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.

stepanova@centrum.cz


Členové

 Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

leos.satava@ff.cuni.cz

 

PhDr. Jan Pargač, CSc.

jan.pargac@seznam.cz

 

PhDr. Miloš Tomandl

milos.tomandl@ff.cuni.cz 


PhDr. Tereza Hejzlarová, PhD.

alabaj@email.cz

tereza.hejzlarova@ff.cuni.cz

 

Mgr. Daniel Dědovský

daniel.dedovsky@ff.cuni.cz

Seminář folkloristiky

 

Vedoucí

PhDr. Petr Janeček, PhD.

petr.janecek@ff.cuni.cz

 

Externí vyučující

 

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

tyllner@eu.cas.czDoc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

uherek@eu.cas.cz

 

Mgr. Zuzana Jurková, PhD.

zuzana.jurkova@post.cz


PhDr. Lubomír Procházka, CSc.

Prochlubos@seznam.cz

 

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

josef.opatrny@ff.cuni.cz

 

Prof. Dr. Zdeněk Salzmann

dennysalz@aol.com

 


Prof. Dr. Leopold Pospíšil