Filozofická Fakulta

Depatmental Coordinator

MA Zuzana Korecká

zuzana.korecka@ff.cuni.cz

tel.: 00420 221 619 622

 

News

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. January 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. January 2018