Filozofická Fakulta

Journal of Culture

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia ethnologica pragensia) má své internetové stránky dostupné na adrese:
http://www.journalofculture.cz/

Datum platnosti: 
8. February 2018

News

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. January 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. January 2018