Filozofická Fakulta

Ústav etnologie na Facebooku

Pro aktuální informace, přednášky, výstavy a další aktivity sledujte facebookovou stránku Ústavu etnologie FF UK:

https://www.facebook.com/ustavetnologieffuk/


News

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. January 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. January 2018