Filozofická Fakulta

Zadávání témat závěrečných prací do SIS

Zadávání témat závěrečných prací do SIS zajišťuje za Ústav etnologie doktorka Půtová. Na její adresu zasílejte po konzultaci s vedoucí/m práce níže uvedené podklady:

Název práce v češtině i angličtině

Klíčová slova v češtině i angličtině

Typ práce: bakalářská / diplomová práce

Jméno vedoucího práce

Anotaci práce (alespoň šest vět)

Seznam odborné literatury (odborné monografie a studie, minimálně osm položek)

Od okamžiku zadání práce do SIS je možné přistoupit k její obhajobě s odstupem roku. V případě potřeby zkrácení roční lhůty je třeba podat žádost na Studijní oddělení.

Pokud se student/ka po zadání tématu rozhodne změnit téma práce, musí požádat o změnu prostřednictvím formuláře na Studijním oddělení. Podepsanou žádost dodá do podatelny FF UK. Žádost poté směřuje k vyjádření na ústav a zpět. S přihlédnutím k vyjádření ústavu konečné rozhodnutí o žádosti podává proděkanka pro studium.

Datum platnosti: 
27. Listopad 2016

Aktuality

There are not any news