Filozofická Fakulta

Ústav etnologie přeje krásné léto

Milé studentky, milí studenti,

Od 1. července do 31. srpna 2017 trvají v souladu s harmonogramem FF UK akademické prázdniny. Během tohoto období probíhá čerpání řádných dovolených.

Kontaktní osobou pro zápis výsledků do SIS je za Ústav etnologie pan doktor Janeček.

Jménem Ústavu etnologie si Vám dovolujeme popřát krásné léto, mnoho odpočinku a intenzivních zážitků. Těšíme se na viděnou od 1. září 2017, kdy začíná zkouškové období (trvající do 18. září 2017).

Státní závěrečné zkoušky 12. 9. 2017

! Závěrečné práce odevzdávejte prosím pouze do podatelny na hlavní budově FF UK!


Termíny závěrečných bakalářských i magisterských zkoušek na Ústavu etnologie


obhajoba BP a DP i ústní část:

12. 9. 2017

 

BZK 12. 9. 2017 

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

Kontakt na doc. Soukupa

V případě potřeby kontaktuje pana docenta V. Soukupa na emailové adrese: w.soukup@email.cz

Jeho ostatní emailové adresy jsou aktuálně nefukční. 

Aktuality

Mimořádné konzultační hodiny dr. Janečka během zkouškového období proběhnou pouze v pátek 25. 8...

14. Srpen 2017