Filozofická Fakulta

Koncepce rozvoje Ústavu etnologie

Novou koncepci rozvoje Ústavu etnologie ředitele doc. Marka Jakoubka, Ph.D. et Ph.D. naleznete v příloze.

Konzultační hodiny ZS 2017/2018

Konzultační hodiny ZS 2017/2018

Doc. PhDr. Marek JAKOUBEK, Ph.D. et Ph.D.
ředitel Ústavu etnologie
marek.jakoubek@ff.cuni.cz
úterý 10:00−11:00 č. 229

PhDr. Petr JANEČEK, Ph.D.
zástupce ředitele Ústavu etnologie
petr.janecek@ff.cuni.cz
úterý 12,00–13,00 č. 229

PhDr. Barbora PŮTOVÁ, PhD. et Ph.D.
tajemnice Ústavu etnologie
barbora.putova@ff.cuni.cz
středa 11:00−12:00 č. 318

Rozvrh na ZS 2017/2018

Aktuální rozvrh na LS 2017/2018 naleznete v příloze.