Filozofická Fakulta

Státní závěrečné zkoušky 12. 9. 2017

! Závěrečné práce odevzdávejte prosím pouze do podatelny na hlavní budově FF UK!


Termíny závěrečných bakalářských i magisterských zkoušek na Ústavu etnologie


obhajoba BP a DP i ústní část:

12. 9. 2017

 

BZK 12. 9. 2017 

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

do 13. 7. 2017

Konečný termín pro zadání práce do SIS a odevzdání práce v tištěné podobě je měsíc před obhajobou:

do 12. 8. 2017

Práce odevzdávejte do podatelny na hlavní budově FF.

  • Závěrečná práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS a ve dvou tištěných exemplářích. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této formy s její listinnou podobou.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

do 18. 8. 2017

                       

SZZK 12. 9. 2017 

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

do 13. 7. 2017

Konečný termín pro zadání práce do SIS a odevzdání práce v tištěné podobě je měsíc před obhajobou, tj.:

do 12. 8. 2017

Práce odevzdávejte do podatelny na hlavní budově FF.

  • Závěrečná práce musí být studentem odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím SIS a ve dvou tištěných exemplářích na sekretariát Ústavu etnologie. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této formy s její listinnou podobou.

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

do 23. 8. 2017

 

PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. - tajemnice Ústavu etnologie

Aktuality

Mimořádné konzultační hodiny dr. Janečka během zkouškového období proběhnou pouze v pátek 25. 8...

14. Srpen 2017