Filozofická Fakulta

Odborná praxe

STÁŽ V ETNOLOGICKÉM ÚSTAVU AKADEMIE VĚD

V případě zájmu o stáž zašlete níže uvedené informace na emailovou adresu: barbora.putova@ff.cuni.cz

Jméno, příjmení, ročník studia, odborné zaměření (téma bakalářské práce), nejvhodnější období realizace stáže (LS nebo ZS).

Termín přijímání přihlášek se uzavírá v pátek 13. března 2015.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA

Národopisné muzeum Plzeňska, spravované Národopisným oddělením Západočeského muzea v Plzni, aktuálně poptává stážisty-studenty oboru etnologie na neplacenou odbornou praxi.

Potenciální stážista se bude moci věnovat následujících odborným činnostem:

A) Pořádání doposud nekatalogizovaných souborů (pozůstalosti, archivy jednotlivých plzeňských společenstev, tematické sbírky písemné povahy, místopisný archiv apod.). Soubory širokého tematického spektra budou zpracovány klasickým archivním způsobem za použití předem sestaveného systému zaznamenávání třídících dat a metadat.

B) Katalogizace a inventarizace příruční etnografické knihovny Národopisného muzea Plzeňska, tj. knihovny Ladislava Lábka.

C) Pořádání a relokace fondů starých tisků, rytin, akvarelů a obrazů.

D) Výpomoc při pořádání doprovodných programů pro veřejnost.

Více informací o Národopisném muzeu Plzeňska naleznete na následujících internetových odkazech, popřípadě na Facebooku:

http://www.zcm.cz/objekty/narodopisne-muzeum-plzenska

http://www.zcm.cz/oddeleni/narodopisne-oddeleni

V případě Vašeho zájmu prosím kontaktuje individuálně vedoucího muzea Mgr. Michala Chmelenského na e-mailové adrese:

mchmelensky@zcm.cz