Filozofická Fakulta

Nominace kandidátů na vedoucího základní součásti

V souladu s Opatřením děkana číslo 16/2006 – zásadami pro nominaci, jmenování a funkční období vedoucích základních součástí Filozofické fakulty UK proběhne nominace kandidátů na funkci ředitele Ústavu etnologie FF UK v pondělí 17. července 2017 ve 13.00.

Aktuality

There are not any news