Filozofická Fakulta

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

 

E-mail: karel.sima@ff.cuni.cz

Kancelář: 319

Badatelské zaměření:

Teorie a metodologie etnologických a historických věd, moderní festivity, studium rituálu a performance, kulturní studia a populární kultura v středoevropském prostoru

 

Vyučované předměty:

Tradiční lidová kultura pohledem historické etnologie (AET500145)

Seminář k základním etnologickým konceptům (AET500159)

Slavnosti a svátky jako badatelský problém (AET500158)

 

Výběr z publikační činnosti:

Šima, K.; Kavka, T.; Zimmerhaklová, H. 2015. “By means of singing to the heart, by means of heart to the nation”. Choral Societies and Nationalist Mobilisation of Czechs in the 19th Century, In: K. Lajosi, A. Styren (eds.) Choral societies and nationalist mobilization in nineteenth-century Europe. Leiden: Brill, p. 187-205.

Šima, K. 2015. Kdo byl československý stát? Re-prezentace státu v rukou lidu, In: M. Bartlová, J. Vybíral et al. Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, s. 351-360.

Šima, K. 2014. Slavnost jako kulturně mnemonická praxe, In: L. Řezníková (ed.) Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha: Skriptorium, s. 385-424.

Dvořáčková, J; Pabian, P.; Smith, S.; Stöckelová, T.; Šima, K.; Virtová, T. 2014. Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum [Politics and Every-day Life in Czech Higher Education: Ethnographic Encounters of Education and Research] Praha: SLON.

Horský, J.; Šima, K. 2014. Pramen, In: Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, s. 15-20.

Šima, K. 2014. Narace, In: Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, s. 87-94.

Šima, K. 2014. Etnicita, In: Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, s. 205-219.

Šima, K. 2014. Politická kultura, In: J. Čechurová, J. Randák a kol. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha: NLN, s. 571-585.

Šima, K. 2014. Národ a Stát slaví Jana Amose Komenského. Srovnání Komenského oslav v roce 1892 a 1920 [The Nation and the State celebrante Jan Amos Commenius. Comparing the Commenius celebrations in 1892 and 1920], Historie – Otázky – Problémy, 6 (2): 106-119.

Šima. K. 2013. Tschechische nationale Feste im medialen Konflikt. Zur Konstruktion der modernen Medialität der Feiern In: W. Behringer, M. Havelka, K. Reinholdt (eds.) Mediale Konstruktionen in der Frühen Neuzeit. Affalterbach: Didymos-Verlag, p. 198-211.

Šima, K. 2009. Velké vyprávění o lingvistickém obratu v teorii dějin a malý příběh české historiografie. In: L. Storchova (ed.) Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem: Alois International 2009, s. 67-94.

Šima, K. 2007 Antropologická konstanta – slepé místo historicko-antropologického bádání? In: L. Storchová (ed.) Condition humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007, s. 39 – 57.

Šima, K. 2008. „Člověk nestojí za nic, nenadchne-li ho blízkost velkého muže“. Personifikace významového prostoru národních oslav 60. a 70. let 19. století. [“Man is lost when not impressed by great man.“ Personification of national festivals in 1860s and 1870s] Theatrum historiae, 3: 201- 233

Šima, K. 2006. Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní identity. [National festivals in 1860s and perfoming national identity] Český časopis historický, 104 (1): 81-110.

 

CV (odkaz na pdf)

Publikace (odkaz na pdf)

 

PřílohaVelikost
cv.pdf321.84 KB
publikace.pdf236.39 KB