Filozofická Fakulta

Konzultační hodiny ZS 2017/2018

Konzultační hodiny ZS 2017/2018

Doc. PhDr. Marek JAKOUBEK, Ph.D. et Ph.D.
ředitel Ústavu etnologie
marek.jakoubek@ff.cuni.cz
úterý 10:00−11:00 č. 229

PhDr. Petr JANEČEK, Ph.D.
zástupce ředitele Ústavu etnologie
petr.janecek@ff.cuni.cz
úterý 12,00–13,00 č. 229

PhDr. Barbora PŮTOVÁ, PhD. et Ph.D.
tajemnice Ústavu etnologie
barbora.putova@ff.cuni.cz
středa 11:00−12:00 č. 318

Doc. PhDr. Václav SOUKUP, CSc.
vaclav.soukup@ff.cuni.cz
středa 14:00−15:00 č. 318

Prof. PhDr. Leoš ŠATAVA, CSc.
leos.satava@ff.cuni.cz
čtvrtek 11:30−12:30 č. 229

Doc. PhDr. František VRHEL, CSc.
frantisek.vrhel@ff.cuni.cz
úterý 14:00−16:00 č. 205

Mgr. Petra LUPTÁK BURZOVÁ, PhD.
petra.burzova@ff.cuni.cz
čtvrtek 9:30−10:30 č. 319

Mgr. Karel ŠIMA, Ph.D.
karel.sima@ff.cuni.cz
úterý 16:00−17:00 č. 319

Mgr. Josef ORIŠKO, Ph.D.
úterý 10:00-11:00 č. 319

Mgr. Lenka JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Ph.D.
pondělí 9:30 – 10:30 č. 319

EXTERNÍ UČITELÉ
po předchozí dohodě

Jana Jiroušková (sekretariát)
jana.jirouskova@ff.cuni.cz
pondělí, středa 10:00-16:00
úterý, čtvrtek, pátek 10:00−14:00 č. 318

Aktuality

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. Leden 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. Leden 2018