Filozofická Fakulta

Journal of Culture

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia ethnologica pragensia) má své internetové stránky dostupné na adrese:
http://www.journalofculture.cz/

Datum platnosti: 
8. Únor 2018

Aktuality

16. 1. odpadá kurz dr. Janečka "Etnologie materiální kultury". Náhradní přednáška se uskuteční...

15. Leden 2018

Journal of Culture - ediční orgán Ústavu etnologie FF UK (vedle katederního periodika Studia...

08. Leden 2018