Filozofická Fakulta

Děkanské volno 19. 10. 2016

Paní děkanka vyhlásila "z důvodu konání Valné hromady Studentského fondu na středu 19. října od 16:00
děkanské volno pro akademickou obec". Veškerá výuka na Ústavu etnologie FF UK proto tento den odpadá.

Datum platnosti: 
6. Listopad 2016

Aktuality

There are not any news