Filozofická Fakulta

Fakulta

Syndikovat obsah
Aktuality FF UK
Aktualizace: 2 roky 48 týdnů zpět

Beseda o latině na gymnáziích

20. Leden 2012 - 15:15
Jednota klasických filologů Vás zve na besedu, jejímž tématem bude Současný stav výuky latiny na gymnáziích a perspektivy jejího zařazení do nabídky nepovinných předmětů v rámci státní části maturitní zkoušky. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. 1. 2012 v 18.00 v prostoru Ústavu řeckých a latinských studií, v budově FF UK v Celetné 20, 1. patro, č. 147.

Beseda o parlamentarismu

20. Leden 2012 - 15:14
Ústav politologie FF UK si Vás dovoluje pozvat na besedu k vývoji českého parlamentarismu, která se koná u příležitosti vydání knihy Parlament v čase změny: případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Debata proběhne dne 27. ledna 2012 od 15 hodin na FF UK Jinonice, U Kříže 10, Praha 5, místnost č. 4014.

Erasmus Mundus TEMA - Deadline Extension

20. Leden 2012 - 11:04
The application on-line for European Master Course TEMA for its second edition has been extended! The 2-year-long (120 ECTS) programme entitled „European territories (civilisation, nation, region, city): identity and development“ invites students to apply for EU bursaries or as self paying students. Application deadline for the 2012/2013 academic year for both type of students is now 23rd January 2012.

Zrušení úředních hodin

20. Leden 2012 - 10:15
Upozorňujeme, že se dne 24. 1. a 25. 1. ruší úřední hodiny Referátu přijímacího řízení z důvodu účasti referentek na veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus.

Ubytování - přijímačky

18. Leden 2012 - 17:27
Uchazeči o studium a jejich rodinní příslušníci mohou v době přijímacích řízení požádat o ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze za zvýhodněnou cenu pro hostinské ubytování.

Slovo a smysl 16

16. Leden 2012 - 15:46
Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a smysl / Word & Sense 16 s tématem Střední Evropa / Central Europe. Obsah: Xavier Galmiche: Vítězství paradigmatu: toponymní deklinace, figura multikulturních prostorů; Rudolf Kučera: Středovýchodní, střední, centrální. Střední Evropa v německojazyčné historiografii; Daniel Vojtěch: Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace moderny kolem roku 1910; Petr Málek: Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny; SKICI; Václav Petrbok: „Však my se sami dost dovedeme milovati“: znovu o česko‑židovsko‑německé „revolučnosti“ v letech 1843–1847; Kristýna Celhofferová: Julius Zeyer a Stefan Zweig „ve stínu Orfea“ (Gluck revival); Michal Topor: Alfred Fuchs: peripetie oddanosti (1910–1921); Matouš Jaluška: Mýtus nemoci – Susan Sontagová a Bruno Schulz; OTÁZKA PRO… Kurt Krolop; KRITICKÉ ROZHLEDY Petra Hesová: Michal Charypar epigon a tvůrce; Lucie Merhautová: Zeyerizující Tereza Riedlbauchová; TRANSLATIONS Jerzy Jarzębski: Být věštcem (přel. Martin Veselka); PŘEKLADY Daniel Vojtěch: Jan Patočka (1907–1977) on Alternative Modernity in Central Europe; Jan Patočka: The German Spirit in Beethoven’s Era (přel. Martin Pokorný)

Slovo a smysl 16

16. Leden 2012 - 15:46
Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a smysl / Word & Sense 16 s tématem Střední Evropa / Central Europe. Obsah: Xavier Galmiche: Vítězství paradigmatu: toponymní deklinace, figura multikulturních prostorů; Rudolf Kučera: Středovýchodní, střední, centrální. Střední Evropa v německojazyčné historiografii; Daniel Vojtěch: Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace moderny kolem roku 1910; Petr Málek: Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny; SKICI; Václav Petrbok: „Však my se sami dost dovedeme milovati“: znovu o česko‑židovsko‑německé „revolučnosti“ v letech 1843–1847; Kristýna Celhofferová: Julius Zeyer a Stefan Zweig „ve stínu Orfea“ (Gluck revival); Michal Topor: Alfred Fuchs: peripetie oddanosti (1910–1921); Matouš Jaluška: Mýtus nemoci – Susan Sontagová a Bruno Schulz; OTÁZKA PRO… Kurt Krolop; KRITICKÉ ROZHLEDY Petra Hesová: Michal Charypar epigon a tvůrce; Lucie Merhautová: Zeyerizující Tereza Riedlbauchová; TRANSLATIONS Jerzy Jarzębski: Být věštcem (přel. Martin Veselka); PŘEKLADY Daniel Vojtěch: Jan Patočka (1907–1977) on Alternative Modernity in Central Europe; Jan Patočka: The German Spirit in Beethoven’s Era (přel. Martin Pokorný)

Slovo a smysl 16

16. Leden 2012 - 15:45
Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a smysl / Word & Sense 16 s tématem Střední Evropa / Central Europe. Obsah: Xavier Galmiche: Vítězství paradigmatu: toponymní deklinace, figura multikulturních prostorů; Rudolf Kučera: Středovýchodní, střední, centrální. Střední Evropa v německojazyčné historiografii; Daniel Vojtěch: Neviditelný chrám. Paul Claudel v Praze a situace moderny kolem roku 1910; Petr Málek: Plavba a ztroskotání. K nautické metaforice literatury středoevropské moderny; SKICI; Václav Petrbok: „Však my se sami dost dovedeme milovati“: znovu o česko‑židovsko‑německé „revolučnosti“ v letech 1843–1847; Kristýna Celhofferová: Julius Zeyer a Stefan Zweig „ve stínu Orfea“ (Gluck revival); Michal Topor: Alfred Fuchs: peripetie oddanosti (1910–1921); Matouš Jaluška: Mýtus nemoci – Susan Sontagová a Bruno Schulz; OTÁZKA PRO… Kurt Krolop; KRITICKÉ ROZHLEDY Petra Hesová: Michal Charypar epigon a tvůrce; Lucie Merhautová: Zeyerizující Tereza Riedlbauchová; TRANSLATIONS Jerzy Jarzębski: Být věštcem (přel. Martin Veselka); PŘEKLADY Daniel Vojtěch: Jan Patočka (1907–1977) on Alternative Modernity in Central Europe; Jan Patočka: The German Spirit in Beethoven’s Era (přel. Martin Pokorný)

Cornova 2011/2

16. Leden 2012 - 15:42
Vyšlo nové číslo revue České společnosti pro výzkum 18. století a FF UK v Praze Cornova 2011/2 . Obsah: Josef Fulka: Dítě z lesa jako filosofický problém: několik poznámek k filosofickému pozadí Itardovy Zprávy o Victorovi z Aveyronu; Etienne Balibar: Láskyplnost v Rousseauově Nové Héloise; Michal Kneblík: Školní fase – prameny pro dějiny výchovy a vzdělávání v 18. století; Zdeněk Duda: „Vás o, svatí patronové, pobožně vzýváme“ aneb poslední epidemie moru z let 1713–1714 v myšlení a jednání obyvatel města Písku; Recenze a anotace; Zprávy

Právě vyšla nová publikace Ústav ...

16. Leden 2012 - 12:32
Právě vyšla nová publikace Ústavu řeckých a latinských studií: Dagmar Muchnová, Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de epei en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et pragmatique.

Stipendia EU - nMgr. program TEMA

16. Leden 2012 - 11:21
Termín on-line přihlášek do evropského magisterského programu Erasmus Mundus TEMA byl prodloužen! Dvouletý (120 ECTS) program nazvaný „European territories (civilisation, nation, region, city): identity and development” zve studenty k podávání žádostí o stipendium EU , případně podávání přihlášek jako samoplátci. Termín pro oba druhy přihlášek je nyní 23. ledna 2012. Na podrobnější informace odkazuje tento text.

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 proběh ...

16. Leden 2012 - 9:58
Ve čtvrtek 19. ledna 2012 proběhne v Knihovně Jana Palacha FF UK od 18:00 Happening pro Palacha.

Sobotní provoz omezen

13. Leden 2012 - 15:31
Během zkouškového období je sobotní provoz Knihovny Jana Palacha zrušen. O sobotách bude otevřeno opět od 20.2.2012.

Informační seminář

13. Leden 2012 - 11:01
Seminář „Inspirace pro freemovers“ - určen studentkám a studentům, kteří chtějí vycestovat jiným způsobem než prostřednictvím programu LLP-Erasmus. 25.1.2012 od 14:00 v Zelené posluchárně RUK

Shromáždění zástupců Akademické ...

13. Leden 2012 - 9:18
Shromáždění zástupců Akademické obce Univerzity Karlovy k věcným záměrům zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům se bude konat 19. ledna 2012 v 15:30 hod. (Collegium Maximum, Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1).

Změna pokladních hodin

12. Leden 2012 - 19:04
Ve dnech 16., 23., 25. a 30. ledna budou úřední hodiny pouze v odpoledních hodinách od 14 - 16 hodin.

Elektronické podání přihlášky do ...

12. Leden 2012 - 15:32
Elektronické podání přihlášky do doktorského studia v ak. roce 2012/13 je možné od 1. 1. 2012. Přihlášku bude možné vyplnit do 30. 4. 2012.

Den otevřených dveří

12. Leden 2012 - 15:27
V sobotu 7. 1. 2012 se konal Den otevřených dveří na FF UK. Podívejte se na fotografie.

Ve dnech 15. ledna - 1. února 20 ...

12. Leden 2012 - 12:13
Ve dnech 15. ledna - 1. února 2012 se uskuteční akce k 43. výročí sebeupálení, úmrtí a pohřbu Jana Palacha.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SIS NA ZS

12. Leden 2012 - 11:57
V souvislosti s přípravou sjednocení loginů a hesel jsou do SIS importována osobní čísla uživatelů, kteří nemají tento údaj dosud vyplněný. Tímto krokem může u některých uživatelů dojít ke změně přihlašovacího loginu, protože používají jiný, než který je vázán k osobnímu číslu. V případě problémů s přihlášením proto těmto uživatelům doporučujeme vyzvednout si na LVT uživatelské jméno a nové heslo. Pokud by se tím problémy s přihlášením do SIS nevyřešily, prosím kontaktujte Barboru Černou. Uživatelé bez osobního čísla byli v databázi učitelů a zaměstnanců v SIS označeni jako neaktivní. Pro jejich případné zaktivnění, v rámci kterého je třeba doplnit os. číslo, prosíme lokální správce SIS, aby se také obraceli na Barboru Černou. K podstatné změně došlo také v programu Tajemník v zakládání osob a přidělování hesel pro přístup do SIS. Zakládání nových vyučujících a přidělování rolí v programu je nyní možné pouze za předpokladu, že je zakládaná osoba již vedena v personální databázi WhoIS. Hesla pro přístup do SIS se nyní už nenastavují v programu , ale jsou přebírána z Centrální Autentizační Služby. Heslo do CAS nastavuje po předložení průkazu zaměstnance, nebo občanského průkazu Laboratoř výpočetní techniky (hlavní budova FF UK, místnost č. 74/dvůr), případně Informačně poradenské centrum UK v Celetné 13.

Aktuality

There are not any news