Filozofická Fakulta

Státní závěrečné zkoušky 12. 9. 2017

Termíny závěrečných bakalářských i magisterských zkoušek na Ústavu etnologie


obhajoba BP a DP i ústní část:

12. 9. 2017

 

BZK 12. 9. 2017

Termín zadání závazné přihlášky ke státní zkoušce do SIS

do 13. 7. 2017

Nominace kandidátů na vedoucího základní součásti

V souladu s Opatřením děkana číslo 16/2006 – zásadami pro nominaci, jmenování a funkční období vedoucích základních součástí Filozofické fakulty UK proběhne nominace kandidátů na funkci ředitele Ústavu etnologie FF UK v pondělí 17. července 2017 ve 13.00.

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+

Ústav etnologie FF UK vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018 (viz příloha).

Přihlášky odevzdejte na Podatelnu FF UK (schránka Ústav etnologie) nebo zašlete do emailové schránky koordinátorky Erasmu PhDr. Barbory Půtové, Ph.D. et Ph.D. (barbora.putova@ff.cuni.cz) do pátku 1. září 2017.

 

Přihláška musí obsahovat:

Aktuality

There are not any news